Pastato energinio naudingumo sertifikavimas

- reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo metu nustatomas pastato energijos suvartojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei (A, B, C, D, E, F, G) ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastatų sertifikavimas privalomas:

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas vadovaujantis STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“