ES programa “Pažangi energija Europai”

Inteligent Energy Europe

Tarptautinis projektas EIE/05/205/SI2.419687

“Pažangių energijos projektų komercinis finansavimas (CF-SEP)”

Apie Projektą

2006 m. sausio 1 d. startavo ilgalaikis Europos Sąjungos programos “Pažangi energija Europai” tarptautinis projektas “Pažangių energijos projektų komercinis finansavimas”, kurį Lietuvoje įgyvendina UAB “Eksergija”.

Pagrindinis projekto tikslas – suderinti pažangių energijos efektyvumo (EE) ir atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) projektų užsakovų ir finansinių institucijų (FI) interesus, kartu plečiant komercinių paskolų rinką ir didinant įgyvendintų efektyvios energijos projektų skaičių. Komerciniams bankams reikia išmokti tinkamai vertinti AEI ir EE projektų riziką ir šios rizikos sumažinimo būdus. Projektų užsakovams trūksta paramos, norint susiorientuoti finansinėje rinkoje ir tinkamai parengti energijos projekto pasiūlymus, kad jie tenkintų bankų reikalavimus ir nustatytus kriterijus.

Projekto siekiai:

Projekte dalyvavo penkios šalys: Čekijos Respublika, Slovakija, Lietuva, Latvija ir Estija. Projektą dalinai finansavo Europos Sąjunga, kofinansavo – Tarptautinė finansų korporacija (International Finance Corporation – IFC).

Dalyvių sąrašas

Pavadinimas

Projekto internetinis puslapis

Šalis

SEVEn*, Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s. http://www.svn.cz/CF-SEP
http://www.biom.cz/cf-sep
Čekija
UAB Eksergija http://www.eksergija.lt/energ_europ_en.html Lietuva
Energy Center Bratislava http://podnikanie.etrend.sk/financovanie-v-energetike Slovakija
Ekodoma http://cf-sep.ekodoma.lv/CF-SEP Latvija
OÜ Energiasäästubüroo http://www.energiaaudit.ee/new2/sisu.php?artID=79&lang=eng Estija
* Koordinatorius

Pasiekti projekto rezultatai

Rinkos analizė (WP 2):

Projektų plėtra (WP 3):

Bankininkų apmokymas (WP 4):

Geriausių pavyzdžių viešinimas (WP 5):

Ilgalaikėje perspektyvoje laukiami projekto rezultatai:

Daugiau informacijos apie kitus projektus, kuriuos finansuoja Europos Sąjunga pagal programą “Inteligence Energy Europe”, galite rasti čia:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/index_en.htm

Dalyvių sąrašas