Staccato

Uždara akcinė bendrovė “Eksergija” yra nepriklausoma konsultacinė įmonė, teikia profesionalias technines paslaugas energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo didinimo srityje, konsultuoja specifiniais ir kompleksiniais racionalaus energijos vartojimo klausimais, aktyviai domisi naujų energetikos technologijų, šilumos ūkio politikos ir ekonomikos klausimais, dalyvauja su energijos procesų efektyvumu siejamų įstatymų ir kitų teisinių – norminių dokumentų rengime ir įgyvendinime.

UAB “Eksergija” turi pakankamą pajėgumą atlikti darbus profesionaliai, atitinkant šiuolaikinių techninių reglamentų ir normų reikalavimus. Teikiamos paslaugos pasižymi aukšta kokybe, kruopštumu ir atsakingumu.

UAB “Eksergija” inicijavo Lietuvos energijos konsultantų asociacijos (LEKA), nekomercinės nepriklausomų energijos konsultantų organizacijos, sukūrimą ir viena pirmųjų tapo asociacijos nare. Kaip atsakinga LEKA narė, UAB “Eksergija” prisiima visą konsultavimo įmonės atsakomybę prieš visuomenę; ieško sprendimų, suderintų su darnios plėtros principais; laikosi konsultavimo įmonės reputacijos normų; palaiko savo žinias ir įgūdžius lygyje, atitinkančiame technologijos, teisėtvarkos ir vadybos pokyčius, teikia kompetentingas paslaugas.

DĖMESIO, TEIKIAMOS NAUJOS PASLAUGOS!!!

UAB "Eksergija" specialistai greit ir kokybiškai atlieka:

  • pastatų energinio naudingumo sertifikavimą! Daugiau informacijos galite rasti čia.

  • senų radiatorių ar kitų šildymo prietaisų keitimo naujais projektavimo darbus įvairios paskirties pastatams (patalpoms ir atskiriems butams daugiabučiuose namuose).

  • neteisingai/blogai dirbančių šildymo sistemų diagnostiką, teikia pasiūlymus sistemų darbo gerinimui.

Inteligent Energy Europe